Hållbarhet

Vi vill värna om människa, miljö och ekonomi samt se att vi har en positiv effekt på samhället. Genom hela vår verksamhet vill vi bidra till hållbarhet.


VÅRA TRYCKTA SYMÖNSTER

Våra tryckta symönster är den del av verksamheten som potentiellt har störst påverkan på miljön och här gör vi en insats genom att samarbeta med ett Svanenmärkt tryckeri. Det har vi gjort sedan vårt första mönster trycktes 2017. Det innebär bl.a. att alla mönsterark och sömnadsbeskrivningar är tryckta på miljömärkt papper.


Allt papper som används till våra symönster härstammar från hållbart skogsbruk i Sverige och Finland. Här planteras tre till fyra träd för varje träd som avverkas (inte alla träd blir fullvuxna).


Det ställs såklart stränga krav på Svanenmärkta tryckerier, de ska:

  • Använda miljövänligt papper
  • Använda vegetabiliska tryckfärger
  • Återvinna trycksaker
  • Minimera avfall, t.ex. papper
  • Använda förnybar energi
  • Ta hänsyn till den kemiska arbetsmiljön

VÅR EGEN PRODUKTION

I vår egna sömnadsproduktion, då vi syr för att framställa nya symönster eller syr för att visa upp plagg, är vi måna om att minimera tygspill samt att återvinna spill i form av textil och papper.

När vi köper in förbrukningsmaterial, exempelvis tyg, letar vi alltid i första hand efter ekologiska varor.

Lite större tygstuvar som vi själva ej kan använda skänker vi till lokala förskolor eller skolor för att låta barnen skapa med dem.