Välja format

Detta tilläggsmönster finns bara i PDF-format. PDF-mönstret inkluderar tre olika mönsterfiler:

  • A4/letter format för hemmautskrift (7 sidor), med varje storlek i eget lager
  • Projektorformat, med varje storlek i eget lager
  • A0 format för tryckning (1 ark), (obs! endast en upplaga får tryckas). 

Sybeskrivningen ingår även (16 sidor).

PDF-mönster skickas automatiskt till din mailadress i samband med köpet.